آموزش PHP

اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP

در این مطلب از مجله آموزش تبلیغات و بازاریابی به موضوع اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP میپردازیم که در دسته مطالب آموزش PHP قرا میگیرد.

سرفصل‌های پست

آموزش طراحی سایت با پی اچ پی – اعتبارسنجی ایمیل و URL در php

امروز با یک قسمت جدید از سری پست های کنترل فرم بخش آموزش پی اچ پی به زبان ساده در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه به اعتبارسنجی ایمیل و url در php می‌پردازیم.

 

اعتبارسنجی فیلد نام در PHP

همانطور که در فرم اولیه مشاهده کردید برای ارسال موفق فرم تنها قادر به وارد کردن حروف الفبای کوچک و بزرگ لاتین و فضای خالی خواهید بود . در صورتی که کاراکتری به جز آن ها وارد کنید باپیغام خطا مواجه خواهید شد .

برای بررسی معتبر بودن نام کدی مشابه زیر را باید برای این فیلد بنویسیم :

$name = test_input($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
  $nameErr = "فقط مجاز به استفاده از حروف الفبای بزرگ و کوچک لاتین و فاصله هستید"; 
}

 

name$  به همراه تابع test_input را در جلسه ی فیلد های الزامی در php آموزش داده ایم .

در این مثال مقدار فیلد name را ابتدا الزامی بودنش را بررسی کرده ایم و سپس مقدار آن را در متغیر name$ قرار داده ایم. سپس با استفاده از تابع preg_match! چک کرده ایم که آیا محتوای آن در محدوده ی تعیین شده ( حروف الفبای بزرگ و کوچک لاتین و اسپیس) قرار ندارد . در صورتی که قرار نداشته باشد دستور if اجرا خواهد شد و مقدار ” فقط مجاز به استفاده از حروف الفبای بزرگ و کوچک لاتین و فاصله هستید ” را داخل متغیر nameErr$ می ریزد.

تابع preg_match دو پارامتر را به عنوان ورودی می پذیرد . ابتدا محدوده ی مورد نظر  و سپس رشته ی دلخواه . در صورتی که رشته با محدوده هم خوانی داشته باشد true و در غیر این صورت false را بر می گرداند.

علامت ! برای نقیض کردن شرط به کار رفته است.

اعتبارسنجی فیلد ایمیل در PHP

سریع ترین راه برای اعتبار سنجی فیلد ایمیل استفاده از تابع filter_var می باشد. این تابع فرمت اصلی ایمیل را بررسی می کند و در صورت صحیح بودن true و در صورت نامناسب بودن فرمت ایمیل وارد شده false را برمی گرداند. کد این بخش به صورت یر نوشته می شود :

$email = test_input($_POST["email"]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
  $emailErr = "فرمت ایمیل نادرست است"; 
}

پس از بررسی پر بودن این فیلد با تابع filter_var شرط را بررسی می کنیم و در صورت نامناسب بودن فرمت ایمیل وارد شده مقدار ” فرمت ایمیل نادرست است ” را در متغیر emailErr$ می ریزد.

 

اعتبارسنجی فیلد وب سایت در PHP

در قطعه کد زیر بررسی اعتبار فیلد حاوی url را مشاهده می کنید . که این کد – را هم در url معتبر به حساب می آورد. در صورت نامعتبر بودن پیغام ”  url نامعتبر است ” را چاپ می کند .

$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/b(?:(?:https?|ftp)://|www.)[[email protected]#/%?=~_|!:,.;]*[[email protected]#/%=~_|]/i",$website)) {
$websiteErr = " url نامعتبر است ";
}

 

در ادامه پیشرفت فرم تا این مرحله را که شامل طراحی اولیه فرم و بررسی فیلدهای اجباری و همچنین صحیح بودن فرمت ایمیل و url را مشاهده می کنید.

HTML>  
  

URL address syntax is valid
    if (!preg_match("/b(?:(?:https?|ftp)://|www.)[[email protected]#/%?=~_|!:,.;]*[[email protected]#/%=~_|]/i",$website)) {
      $websiteErr = "Invalid URL"; 
    }    
  }

  if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = "";
  } else {
    $comment = test_input($_POST["comment"]);
  }

  if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = "Gender is required";
  } else {
    $gender = test_input($_POST["gender"]);
  }
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  return $data;
}
?>

Mizfa.com Form Validation Example

* required field.

">     Name:    *    

  E-mail:    *    

  Website:       

  Comment:    

  Gender:   Female   Male   *    

     Your Input:"; echo $name; echo "
"; echo $email; echo "
"; echo $website; echo "
"; echo $comment; echo "
"; echo $gender; ?>

 

خروجی :

اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP
اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP

منبع : w3schools

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا